fbpx

BILIETŲ ĮSIGIJIMO, PRISTATYMO IR GRĄŽINIMO SĄLYGOS IR TVARKA

Tiesioginių transliacijų pardavimą vykdo Just investments, MB įmonės kodas – 306711368, adresas: Girulių g. 10, LT-12112 Vilnius. Iškilus klausimams, galite susisiekti – [email protected]

 

1. Asmenys prieš įsigydami bilietus privalo įvertinti visas renginio į kurį yra įsigyjami bilietai vykdymo aplinkybes, įskaitant datą, laiką, vietą ir kitas renginio sąlygas, taip pat susipažinti su visa jiems aktualia bilietų įsigijimo ir renginio vykdymo informacija.

2. Bilietų pardavimas atliekamas naudojantis apmokėjimo paslaugų tiekėjais “Paysera”, “Stripe” bei “Paypal”. Bilieto pirkėju šalys laiko asmenį, kuris atlieka mokėjimą už įsigyjamą bilietą stebėti MB “Dinamiškos paslaugos” organizuojamą renginį gyvai. Įsigytas bilietas suteikia teisę stebėti renginį tik jo pirkėjui. Jei bilietas yra perleidžiamas tretiesiems asmenims, teisė stebėti renginį išlieka tik tam asmeniui, kuriam perleistas bilietas.

3. Asmenys, įsigiję bilietus į gyvas vaizdo transliacijas jas renginio dieną galės stebėti įvedę savo el. pašto adresą, su kuriuo pirko transliacijos bilietą. Visos renginio transliacijos yra transliuojamos www.uniquetma.com internetinėje svetainėje.

4. Pirkėjai, stebėdami įsigytą tiesioginę transliaciją www.uniquetma.com internetinėje svetainėje, neturi teisės jos retransliuoti, bet kokiais būdais, įskaitant, bet neapsiribojant, socialiniuose tinkluose, interneto svetainėse ar bet kokiais kitais informacinių ryšių kanalais, taip pat gyvų renginių metu.

5. MB “Dinamiškos paslaugos”nustačius, jog bilieto pirkėjas transliuoja tiesioginę transliaciją šių taisyklių 4 p. nurodytais būdais, pirkėjas įsipareigoja MB “Dinamiškos paslaugos” per 3 darbo dienas nuo pareikalavimo sumokėti 85 000 EUR dydžio baudą, kuri šalių bus laikoma minimaliais MB “Dinamiškos paslaugos” patirtais nuostoliais ir jų papildomai įrodinėti nereikia.

6. Ginčai tarp šalių yra nagrinėjami Lietuvos Respublikos teismuose, teritorinį teismingumą nustatant pagal MB “Dinamiškos paslaugos” buveinės adresą.

7. Jei paslaugas teikiantis asmuo atšaukė paslaugų teikimą ar kitaip informavo apie tai, kad jo teikiamos paslaugos nebus teikiamos ar pasikeitė jų teikimo data, vieta ar kiti svarbūs paslaugų kriterijai, bilietus įsigiję asmenys gali kreiptis dėl pinigų grąžinimo. Pinigus bus grąžinti pirkėjui per 15 darbo dienų.

8. Bendrovė pažymi, jog asmenys, įsigiję bilietus nuotoliniu būdu, turi teisę per 14 (keturiolika) dienų prašyti pinigų grąžinimo, išskyrus atvejus, kai renginys yra pasibaigęs, taip pat bilietas yra negrąžinamas, jei prašymas yra pateiktas vėliau kaip renginio dieną – pinigai negrąžinami.

9. Prašymą dėl pinigų grąžinimo gali pateikti tik tas asmuo, kuris mokėjo už Bilietus. Pinigų grąžinimas vykdomas ne vėliau nei per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Pinigai grąžinami į banko sąskaitą, iš kurios buvo padarytas apmokėjimas perkant kuponus.

Pasirinkite prekę:

Transliacija

Stanionis. Laukta kova

Gegužės 16 d.

Renginys

4,99 €‎

Visi 2k24 UTMA turnyrai

UTMA

Rugsėjis, Lapkritis

22,99 €‎